Tid til dig og dine dyr

   

   

Sundhedsrådgivning

Der er mulighed for at aftale et enkelt rådgivningsbesøg med et bestemt emne f.eks. ved celletalsproblemer.

Det er også muligt at indgå aftale om faste rådgivningsbesøg hver måned, dette giver også mulighed for at ejeren af kvægbesætningen kan få udleveret antibiotika til efterbehandling.

Landmanden har stor indflydelse på indholdet i rådgivningsbesøgene, så energien bruges på de områder, hvor landmanden kan se en interesse i det. Rådgivning kan f.eks. dreje sig om celletal, salmonella, paratuberkulose, tilvækst hos kvier og meget andet.