Tid til dig og dine dyr

   

   

Konsultation

Ved konsultationer og før vaccinationer foretages en klinisk undersøgelse af dit dyr. Vi stiller ofte en masse spørgsmål om dyrets adfærd m.v. Er problemet meget specifikt som eksempelvis kløe i det ene øre, fokuserer undersøgelsen naturligvis mest på dette, men alle spørgsmål er velkomne.

Prøver af f.eks. blod, urin og hud udtages som regel under konsultationen, mens ikke akutte operationer, røntgenoptagelser og lign. ofte planlægges til en anden dag.

Så vidt muligt aftales en plan for behandlingsforløbet, dette kan være medicinsk behandling, røntgen, operation eller i kombination med massage og kosttilskud. Kontakt os, hvis der ikke sker en bedring som forventet eller hvis andre problemer tilstøder. Visse typer medicin kan give bivirkninger, så kontakt os ved opkast, diarre, generel forværring af tilstanden eller andre spørgsmål.