Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereProfessionel behandling af får

Enkeltdyrsbehandling

Vi udfører enkeltdyrsbehandling – også i vagten. I læmmeperioden har vi sonder, sutteflasker, frysetørret råmælk, prolapsseler o. lign. på lager.

Sundhedsrådgivning

Vi tilbyder sundhedsrådgivning i både store og små besætninger og både med og uden officiel sundhedsrådgivningsaftale. Vi udfører tællinger af orme- og coccidieæg i vores eget laboratorium, så vi hurtigt kan sætte ind mod problemer.

Reproduktion

Vi tilbyder rådgivning omkring reproduktion f.eks. brunstsynkronisering, brug af teaservæddere, brug af kunstig inseminering.

I praktikken udfører vi sterilisation af væddere før brug som teaservæddere, brunstsynkronisering af får og inseminering af får med frossen sæd.

Gentestning

Vi har i nogle år arbejdet med gentestning af avlsdyr for at fremme gode arvelige egenskaber i fåreflokke. Der kan testes for medfødt resistens mod ondartet klovsyge, scrapieresistens (dobbelt ARR), nyfødte lams overlevelsesevne i koldt vejr og ekstra muskelfylde hos Texel.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®